Målsætning for Pædagogisk Service Center

Tilbage Udskriv

Overordnet mål
 • at læringscentret er inspirerende og udfarende
 • at læringscentret fremmer nye samarbejdsformer
 • at skabe et læringsrum, hvor individuelle læringsstile tilgodeses
 • at eleverne får mulighed for at indsamle, bearbejde og formidle relevante informationer til ny brugbar viden
 • at eleverne forholder sig åbent og kritisk til informationer
 • at eleverne udvikler fortrolighed med forskellige udtryksformer
 • at fremme elevernes læselyst
 • at medvirke til at eleverne udvikler en læsetradition

For at opfylde disse mål skal det pædagogiske læringscenter være inspirerende og udfarende i forhold til:

 • informations- og materialesøgning
 • at støtte arbejdet med projektarbejdsformen og projektopgaven
 • kulturelle arrangementer
 • at tilstræbe at der er tilstrækkeligt med tidssvarende undervisningsmidler til rådighed
 • at rådgive og vejlede lærerne i fagudvalgene i forbindelse med valg af undervisningsmaterialer
 • at lave aktuelle udstillinger

Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support